Γεράσιμος Ρομποτής

Γεράσιμος Ρομποτής
Δόκτωρ

Γεράσιμος Ρομποτής

Δόκτωρ


Ο Δρ. Γεράσιμος Ρομποτής γεννήθηκε το 1977 στην Λευκάδα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2000. Το 2002 έλαβε το Μεταπτυχιακό του Δίπλωμα στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» από το ίδιο Τμήμα, ενώ το 2016 έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στις Οικονομικές Επιστήμες με κατεύθυνση «Χρηματοοικονομική», επίσης από το ίδιο Τμήμα.

Εργάστηκε για έξι χρόνια στην Εταιρεία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» ενώ από το 2011 έως το 2021 εργάστηκε ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στην Εταιρεία «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών». Από το Ιανουάριο του 2022 εργάζεται στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Goodwill Audit Services A.E. Είναι πιστοποιημένος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής τόσο με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ελλάδος (ΣΟΕΛ), όσο και με το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Λογιστών της Μεγάλης Βρετανίας (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA).

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει εργαστεί σε πλήθος έργων τακτικών και ειδικών ελέγχων σημαντικών ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ενώ έχει εργαστεί και σε ελέγχους πλήθους φορέων του στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλων Εταιρειών, καθώς και τον Εσωτερικό Έλεγχο.

Από το 2018 συνεργάζεται με το e-learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έχει αναπτύξει το εκπαιδευτικό υλικό και υποστηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα μαθήματα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα, και Εσωτερικού Ελέγχου.

Από το 2019 συνεργάζεται με το University of Athens MBA του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως διδάσκοντας σε μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής.

Από το 2020 συνεργάζεται με το Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως διδάσκοντας στο μάθημα «Λογιστική Εταιρειών».

Η ερευνητική του δραστηριότητα είναι πλούσια, καθώς έχει δημοσιεύσει πάνω από 55 ερευνητικές εργασίες και άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές, όπως τα Journal of Behavioral Finance, Managerial Finance Journal, Journal of Alternative Investments και Journal of Asset Management.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, στην θεσμική επένδυση χαρτοφυλακίου, στις επενδυτικές συμπεριφορές, στα θέματα των κοινωνικώς και περιβαλλοντολογικώς υπεύθυνων επενδύσεων, καθώς και στην αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Rompotis, G.G. (2022), “The ESG ETFs in the UK”, Journal of Assets Management, forthcoming.
  2. Rompotis, G.G. (2020), “IPO ETFs: An Alternative Way to Enter the Initial Public Offerings Business”, in “LINEAR AND NON-LINEAR FINANCIAL ECONOMETRICS – THEORY AND PRACTICE”, Edited by Mehmet Kenan Terzioğlu, IntechOpen Press.
  3. Rompotis, G.G. (2020), “Board Structure, Firm Performance and Risk: Recent Evidence from Greece”, Corporate Board: Role, Duties and Composition, Vol. 16, Issue 2.
  4. Rompotis, G.G. (2020), “Actively versus Passively Managed Equity ETFs: New Empirical Insights”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol. 11, Issue 1.
  5. Rompotis, G.G. (2019), “A Performance Evaluation of Smart Beta Exchange Traded Funds”, International Journal of Financial Markets and Derivatives, Vol. 7, Issue 2.
  6. Rompotis, G.G. (2018), “Large-Cap vs. Small-Cap Portfolio Performance: New Empirical Evidence from ETFs”, Review of Accounting and Finance, Vol. 18, Issue 1.
  7. Rompotis, G.G. (2018), “Herding Behavior among Exchange-Traded Funds”, Journal of Behavioral Finance, Vol. 19, Issue 4.
  8. Rompotis, G.G. (2018), “Political Uncertainty and the Greek Stock Market over the Period 2011-2015”, Capital Markets Review, Vol. 26, Issue 1.