Δημήτριος Μπάλιος

Δημήτριος Μπάλιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Δημήτριος Μπάλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 - 2008.

Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ ως μέλος του Τομέα Οικονομικής και Διοίκησης των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει διδάξει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στο ΕΚΠΑ, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και τραπεζών (π.χ. Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).

Ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος, από το 2020 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «National and Kapodistrian University of Athens MBA», ενώ μέλος της Ακαδημαϊκής του Επιτροπής από το 2015. Επιπλέον, είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του ΕΚΠΑ από το 2019. Από το 2020 είναι μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία». Ο Δρ. Μπάλιος από το 2021 είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των διαφόρων Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (όπως ΕΛΠ, IFRS, IPSAS), της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν βραβευθεί (Best Paper Award) ή/και δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Research in International Business and Finance, Applied Economics, Cogent Economics and Finance και Managerial Finance.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Balios, D., Basiakos, Ι., Eriotis, Ν., Kotsilaras, Π. and Thalassinos, E. (2021), «Financial Reporting Quality before and after the Greek Accounting Standards Adoption using NiCE Qualitative Characteristics Measurement Perspective of Competencies Towards Uniformity in Family Business», International Journal of Finance, Insurance and Risk Management, Volume XI, Issue 2
  2. «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» σε συνεργασία με τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη και τον Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου, 2021 (2η έκδοση), Εκδόσεις «Rosili», Αθήνα.
  3. Balios, D. (2020), «The Impact of Big Data on Accounting and Auditing», International Journal of Corporate Finance and Accounting, Vol. 8 (1), pp. 1 - 14.
  4. Balios, D. Eriotis, N., Naoum, V. and Vasiliou, D. (2020), «Sticky Behavior of Selling, General, and Administrative Costs and Earnings Management Practices: An International Comparative Perspective», International Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol. 12, No 2., pp. 242 - 264
  5. Balios, D., Kotsilaras, P., Eriotis, N. and Vasiliou, D. (2020), «Big Data, Data Analytics and External Auditing», Journal of Modern Accounting and Auditing, Vol. 16, No 5, pp. 211-219.
  6. Balios, D. and Zaroulea, T. (2020), «Corporate Governance, Internal Audit and Profitability: Evidence from P.I.G.S. Countries», Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice, Vol. 20, pp. 1-17.
  7. «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής – Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων» σε συνεργασία με τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη και τον Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου, 2019, Εκδόσεις «Rosili», Αθήνα.
  8. Daskalakis N., Balios D. and Dalla, V. (2017), «The behaviour of SMEs’ capital structure determinants in different macroeconomic states», Journal of Corporate Finance, Vol. 46, pp. 248-260.
  9. «Εσωτερικός Έλεγχος» σε συνεργασία με τον Καθηγητή Νικόλαο Ηρειώτη, τον Καθηγητή Δημήτριο Βασιλείου και τον Δρ. Μάριο Μενεξιάδη, 2017, Εκδόσεις «Rosili», Αθήνα.
  10. Balios D., Thomadakis S. and Tsipouri E. (2016), «Credit rating model development: an ordered analysis based on accounting data», Research in International Business and Finance, Vol. 38, pp. 122-136.