Κανέλλος Τούντας

Κανέλλος Σ. Τούντας
Επίκουρος Καθηγητής

Κανέλλος Σ. Τούντας

Επίκουρος Καθηγητής


Ο Τούντας Κανέλλος είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποφοίτησε από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας. Συνέχισε τις σπουδές του και έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Του απονεμήθηκε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Το 2006 απέκτησε διδακτορικό τίτλο στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εργάστηκε ως ελεγκτής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 2000, ενώ διετέλεσε Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το 2003 έως το 2010. Στο παρελθόν εργάστηκε ως Λογιστής στη Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος Οικονομικών στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη από τον Ιανουάριο του 2011 έως τον Αύγουστο του 2014 ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 Υποδιοικητής στον Οργανισμό Αγροτικών Ασφαλίσεων.

Η ακαδημαϊκή του εμπειρία είναι ευρεία. Έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ σήμερα διδάσκει Λογιστική σε Μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Επιστημονικά του άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα Διεθνή Περιοδικά, Διεθνή Οικονομικά Συνέδρια και Forumς. Έχει παρουσιάσει σειρά διαλέξεων σε θεματολογία Οικονομικών και Δημοσίου Λογιστικού ενώ κύρια θέματα επιστημονικού του ενδιαφέροντος είναι η Λογιστική και η Χρηματοοικονομική.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Kritikou P., Boufounou P., Toudas K., 2021, "Combining Economic and Cultural Perpectives on NPL Analysis : A Case Study", Journal of Business Accounting and Finance Perspectives, Vol.3, Issue 8, pp. 1-16, https://jbafp.jams.pub/article/3/1/148
  2. Derdemezi A.,Toudas K., Boufounou P., Georgakopoulos G., 2021, "Financial Implications of Capital Controls Enforcement on Large-Cap Companies Listed on the Athens Stock Exchange", Journal of Economics and International Business Management, Vol.9, Issue 1, pp. 20-34, https://doi.org/10.33495/jeibm_v9i1.21.108
  3. Papadamou, S., Sogiakas, D., Sogiakas, V., and K., Toudas, 2021, "The Prudential Role of Basel III Liquidity Provisions towards Financial Stability", Journal of Forecasting Special Issue (*ABS Journal List), https://doi.org/10.1002/for.2766
  4. Toudas K., Garefalakis A., Menexiadis M., Lemonakis C., 2020, " Differences between US GAAP and IFRS during the years of financial crisis within basic conceptual figures as well as at the cash flow statements" Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.9, Issue 3, p.p. 28-40 (*ABS Journal List)
  5. Baker R., Georgakopoulos G., Sotiropoulou A.S., Tountas K., 2019 "The Impact of Integrated Reporting on Analysts’ Forecasts", International Journal of Economics and Finance, Vol. 12 No 1; p.p. 76-89,
  6. Garefalakis A., Toudas K., Ballas P., Spinthiropoulos K., Zisopoulos A., 2019 "Managing the establishment of Business Continuity Planning by Greek SMEs: can it safeguard strategic viability of courier services during turbulent times?" Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, Vol.8, Issue 3, p.p. 93-113, (*ABS Journal List)
  7. Toudas K., 2018, "International Accounting Frameworks: The convergence of Corporate Financial Statements", Journal of Governance and Regulation, Vol.7, Issue3, p.p. 47-52, (*ABS Journal List)
  8. Toudas K., 2018, "Τhe international standards on auditing as a convergence parameter between US GAAP and IFRS", Corporate Board: Role, Duties and Composition, Vol.14, Issue3, p.p. 15-22, (*ABS Journal List)
  9. Toudas K., Christopoulos A., Kalantonis P., Kravaritis S., 2017, "The correlation of Non-performing loans between the four Greek systemic banks before and during the recent crisis based on accounting information", International Journal of Corporate Finance and Accounting, Volume 4, Issue 2,pp. 23-40,