Μπορείτε να διαβάσετε τον Επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό του Executive MBA κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την Εσωτερική Αξιολόγηση του Executive MBA κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό Ακαδημαϊκού Συμβούλου κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό Δεοντολογίας της Έρευνας του ΕΚΠΑ κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Κανονισμό Παραπόνων και Ενστάσεων κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τον Οδηγό Σπουδών του Executive MBA κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού του Executive MBA κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ του Executive MBA κάνοντας κλικ εδώ.