Βέρα Λαζανάκη

Βέρα Λαζανάκη

Δόκτωρ


Η Βέρα Λαζανάκη είναι διδάκτωρ Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Συμπεριφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη ψυχολογία του εργαζόμενου, και κυρίως στην ευημερία (well-being) και στο άγχος στην εργασία. Διδάσκει μαθήματα οργανωσιακής συμπεριφοράς και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Ε.Κ.Π.Α., στο Ο.Π.Α. και στο Μητροπολιτικό κολλέγιο Αθηνών, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων. Επίσης, επιβλέπει διπλωματικές εργασίες στο Π.Μ.Σ. Global HRM στο University of Portsmouth. Συμμετάσχει σε προγράμματα οργανωσιακής ψυχολογίας που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μέλος της εθελοντικής ομάδας Job-Pairs.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Lazanaki, V., Vakola, M., Aklidou, E., (2020). Antecedents and Consequences of Silence at work: An exploratory study, In Galanaki, E., Nikandrou, I. and Panayotopoulou, L. (eds), Volume in honor of professor Nancy Papalexandris: An anthology on Human Resource Management, Organizational Behavior and Special issues in Management. Athens, Editions Benou
  2. Lazanaki V. (2023). Recovery from interpersonal conflict at work: A stressor – detachment model approach. European Association of Work and Organizational Psychology Congress. Katowice, Poland, May 24-27, 2023
  3. Lazanaki V. and Vakola M. (2018). Issues you don't communicate to different recipients at work: Antecedents and Consequences, European Academy of Management (EURAM). Reykjavik, Iceland, June 19-22, 2018
  4. Lazanaki V. and Vakola M. (2017). Issues you don't communicate at work: Antecedents and Consequences. European Association of Work and Organizational Psychology Congress. Dublin, Ireland, May 17-20, 2017