Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κεντρικό Κτήριο
  Καραολή & Δημητρίου 80, Γραφείο 313
 • 210 414 2152

 • kkostop@unipi.gr

Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Ο Δρ. Κωστόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Εταιρικής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Έχει διατελέσει Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Norwich Business School, University of East Anglia (Ηνωμένο Βασίλειο), και στο EADA Business School (Ισπανία).

Ο Κ. Κωστόπουλος έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων στους τομείς της επιχειρησιακής στρατηγικής, διοίκησης καινοτομίας, ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, και αξιολόγησης και διαμόρφωσης πολικών Ε&Α για λογαριασμό οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας, ΓΔ Έρευνας, Horizon Europe-CL4), το SAS Institute, το Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Πρόσφατα έλαβε χρηματοδότηση για την υλοποίηση του επιστημονικού του έργου στο πλαίσιο της πρώτης ανταγωνιστικής προκήρυξης ερευνητικών έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ.

Έχει λάβει βραβεία για το διδακτικό και ερευνητικό του έργο ενώ εκτελεί χρέη εμπειρογνώμονα στο Ελβετικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και στο Συμβούλιο Έρευνας του Καναδά για τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων υψηλού κύρους όπως το Journal of Management, Journal of Management Studies, Human Resource Management, Long Range Planning, Group & Organization Management, Journal of Business Research, International Journal of Human Resource Management, European Management Journal, και Academy of Management Best Papers Proceedings. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της επιχειρησιακής στρατηγικής, της συμπεριφορικής θεωρίας των επιχειρήσεων, της διοίκησης ομάδων έργου και ανθρωπίνου δυναμικού, και της διοίκησης γνώσης, οργανωσιακής μάθησης και καινοτομίας.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 1. Kostopoulos K., Syrigos E., Kuusela P., 2023, “Responding to Inconsistent Performance Feedback on Multiple goals: The Contingency Role of Decision Maker’s Status in Introducing Changes”, Long Range Planning, 56, 1, 102269
 2. Keil T., Syrigos E., Kostopoulos K., Audia P., Meissner F., 2023, “(In)consistent Performance Feedback and the Locus of Search”, Journal of Management, https://doi.org/10.1177/01492063231185519
 3. Bozionelos N., Mukhuty S., Kostopoulos K., Bozionelos G., 2023, “Civilian Volunteers in United Nations Hotspots: What Makes them Intend to Apply for Yet Another Mission”, International Journal of Human Resource Management, 34, 12, 2516–2545
 4. Mammassis C., Kostopoulos K., 2019, “CEO Goal Orientations, Environmental Dynamism and Organizational Ambidexterity: An Investigation in SME’s”, European Management Journal, 37, 5, 577-588
 5. Kostopoulos K., Prastacos G.P., Soderquist K.E., Spanos Y., Vonortas N., 2019, "Market, Firm, and Project-level Effects on the Innovation Impact of Collaborative R&D Projects", Journal of the Knowledge Economy, 10, 4, 1384-1403
 6. Jansen J., Kostopoulos K., Mihalache R.O., Papalexandris A., 2016, “A Socio-Psychological Perspective on Team Ambidexterity: The Contingency Role of Supportive Leadership Behaviors”, Journal of Management Studies, 53, 6, 939-965
 7. Bozionelos N., Kostopoulos K. et al., 2016, “Employability and Job Performance as Links in the Relationship between Mentoring Receipt and Career Success: A Study in SMEs”, Group & Organization Management, 41, 2, 135-171
 8. Kostopoulos K., Syrigos E., Bozionelos N., 2015, “Ambidexterity and Unit Performance: Intellectual Capital Antecedents and Cross-level Moderating Effects of Human Resource Practices”, Human Resource Management, 54, SI, 111-132
 9. Bozionelos N., Bozionelos G., Kostopoulos K. et al., 2015, “International Graduate Students’ Perceptions and Interest in International Careers”, International Journal of Human Resource Management, 26, 11, 1428-1451
 10. Kostopoulos K., Spanos Y., Prastacos G., 2013, “Structure and Function of Team Learning Emergence: A Multilevel Empirical Validation”, Journal of Management, 39, 6, 1430-1461