Μάριος Μενεξιάδης

Μάριος Ε. Μενεξιάδης

Δόκτωρ


Ο Δρ. Μάριος Ε. Μενεξιάδης είναι οικονομολόγος με ειδίκευση στον Εσωτερικό Έλεγχο. Έχει διατελέσει για σειρά ετών ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου εισηγμένων ομίλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου Αεροπορίας Αιγαίου. Πριν από την ένταξή του στην αεροπορική βιομηχανία το 2009, προσέφερε τις υπηρεσίες του ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στον κλάδο των χημικών και τροφίμων και ποτών, ενώ η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε στις "Big 5" (Andersen & PwC).

Προσφέρει τις υπηρεσίες και την τεχνογνωσία του ως Πρόεδρος Επιτροπών Ελέγχου Διοικητικών Συμβουλίων και έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Παράλληλα είναι Senior Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης του Association of Certified Public Accountants International (ACPAI), υπεύθυνος για τις χώρες της Ευρώπης, της Μεσογείου και της Βαλκανικής.

Ο Δρ. Μάριος Μενεξιάδης είναι συνεργάτης σε σειρά Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και συγγραφέας του βιβλίου «Εσωτερικός Έλεγχος» από τις εκδόσεις Rosili. Είναι κάτοχος μεταδιδακτορικού και PhD στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου και Βέλτιστων Πρακτικών από το ΕΚΠΑ, MSc στον τομέα του Εσωτερικού Ελέγχου από το City University και MAcc στη Διεθνή Λογιστική και Χρηματοοικονομική από το Glasgow University. Είναι fellow CPA member από τον ACPAI και fellow member από το AICPA.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. «Fraud Detection and Prevention», European Business Review, September 2021, (with C. Lemonakis, D. Kotidou).
  2. «Internal Audit Contribution at the Covid – 19 era», European Business Review, September 2020, (with K. Zopounidis, C. Lemonakis).
  3. «Corporate culture and Corporate Governance», Insurance daily news, March 2020, (with K. Zopounidis, C. Lemonakis).
  4. «The Internal Auditor’s Role within the Corporate Governance Framework», Insurance daily news, March 2020, (with K. Zopounidis, C. Lemonakis).
  5. «Internal Controls’ effectiveness», Balios D., Eriotis N., Menexiadis M., Vasileiou D., Archives of Economic History, 2020.
  6. «Differences between US GAAP and IFRS during the years of financial crisis within basic conceptual figures as well as the cash flow statements», Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 2020, Issue 8, volume 9, pp.28-40, (with A. Garefalakis, K. Toudas, C. Lemonakis).
  7. «A contribution on understanding the professional perception and practice in borderline cases: creative accounting Vs. fraud. The case of Greek external auditors», 15th Conference of International Institute of Costs & 4th transatlantic Conference of Accounting, Auditing, Financial Control and Cost Control in the theme “Towards more Socially Responsible Practices in Accounting, Auditing and Control”, June 2017 (with A. Plastiras, N. Alsharif).
  8. «Internal audit and systems of internal audit in Greek Banks», China – USA Business Review, Volume 16, no.12, December 2017.
  9. «The Effect of Internal, Industry and Macroeconomic Factors on Banking Profitability: Evidence from the Post 2000 Southern European Banking Sector», International Journal of Economics and Business Administration Volume IV, Issue 4, 2016 pp. 73 – 92, (with N. Kalogeridis, E. Drimbetas).