Μεγάλη έρευνα της ALCO: Πώς βλέπουν οι πολίτες τα δημόσια πανεπιστήμια και το Ε.Κ.Π.Α.