Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Executive MBA έχει ξεκινήσει και λήγει στις 15 Ιουλίου 2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Το Executive MBA του ΕΚΠΑ δεσμεύεται να ολοκληρώσει την διαδικασία προεπιλογής εντός δύο εβδομάδων για υποψηφίους που θα υποβάλουν πλήρη φάκελο (αίτηση και απαραίτητα δικαιολογητικά).

Ηλεκτρονική φόρμα Υποβολής Αίτησης

33%

Α. Προσωπικά Στοιχεία

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας

Γ. Εκπαίδευση - Έρευνα

1ο πτυχίο
2ο πτυχίο
3ο πτυχίο
Ερευνητική Δραστηριότητα

Δ. Ξένες Γλώσσες

1η ξένη γλώσσα
2η ξένη γλώσσα
3η ξένη γλώσσα

Ε. Εργασιακή Εμπειρία (εάν υπάρχει)

1η εργασιακή εμπειρία
π.χ. 6/2010
π.χ. 12/2011
2η εργασιακή εμπειρία
π.χ. 6/2010
π.χ. 12/2011
3η εργασιακή εμπειρία
π.χ. 6/2010
π.χ. 12/2011

ΣΤ. Συστατικές Επιστολές

1η συστατική επιστολή
2η συστατική επιστολή

Ζ. Άλλες Πληροφορίες

Παρακαλούμε γράψτε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία θα μπορούσε να υποστηρίξει την υποψηφιότητά σας καθώς και αναφέρατε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετέχετε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υποβολή της αίτησης θα σας ζητηθούν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα τα οποία θα πρέπει να αποστείλετε στη Γραμματεία του Προγράμματος.

Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας για το Executive MBA μπορεί να πραγματοποιηθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Με e-mail στη διεύθυνση emba@ba.uoa.gr στο οποίο θα έχετε επισυνάψει την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (δείτε σχετικές οδηγίες, σχετικό υπόδειγμα αίτησης εγγραφής).
  2. Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Executive MBA, στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 508, Αθήνα Τ.Κ. 105 59 (δείτε σχετικές οδηγίες).
  3. Με κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία του Executive MBA στη διεύθυνση:
    Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (είσοδος από Σοφοκλέους 1), στον 5ο όροφο, γραφείο 508,
    καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 (δείτε σχετικές οδηγίες).
  4. Συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης (δείτε σχετικές οδηγίες).