Οι σημαντικότερες καινοτομίες του Executive MBA του ΕΚΠΑ είναι οι εξής:

 • Είναι ένα πρόγραμμα για στελέχη (Executive MBA), καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες είναι στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Είναι ένα πρόγραμμα όπου όλες οι συναντήσεις πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα (Weekend MBA).
 • Είναι ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να το προσαρμόσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές τους ανάγκες και να ταιριάζει στους μαθησιακούς τους στόχους και τα σχέδια σταδιοδρομίας τους. Η ευελιξία αυτή παρέχεται μέσω της δυνατότητας επιλογής ειδίκευσης και μέσω της δυνατότητας πλήρους ή/και μερικής φοίτησης.
 • Είναι ένα Executive MBA που προσφέρει ειδικεύσεις (concentrations or majors), έτσι ώστε οι φοιτητές του να το προσαρμόσουν στις ανάγκες τους. Εκτός από την γενική ειδίκευση (General Management) οι φοιτητές του προγράμματος, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να επιλέξουν και να αποκτήσουν μια ή και περισσότερες από τις ακόλουθες ειδικεύσεις:
  • Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounting & Finance)
  • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Management)
  • Μάρκετινγκ (Marketing)
 • Είναι ένα Executive MBA στο οποίο η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (full time study), όπου διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (δύο έτη), ή/και μερική (part time study), όπου διαρκεί μέχρι οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα (τέσσερα έτη).
 • Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει την μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (Blended Learning), η οποία συνδυάζει την συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με την χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Είναι ένα απαιτητικό και πλήρες πρόγραμμα που ενισχύει με τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και το μακροπρόθεσμο όραμα τους συμμετέχοντες, για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις που απασχολούνται, ή να εκκινήσουν αποτελεσματικά το δικό τους καινοτόμο επιχειρηματικό εγχείρημα.
 • Είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιείται από ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά αφοσιωμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς.
 • Είναι ένα πρόγραμμα που παρέχεται από το αρχαιότερο ελληνικό Πανεπιστήμιο και ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.