Οφέλη

Έχετε σημαντικά οφέλη αποκτώντας ένα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΒΑ) από το Executive MBA του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Αυτά είναι:

Σπουδάζετε στο αρχαιότερο και ίσως στο πιο φημισμένο ελληνικό Πανεπιστήμιο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και είναι το μεγαλύτερο κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Με 45.400 προπτυχιακούς φοιτητές, 23.100 μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, 7.600 αλλοδαπούς φοιτητές όλων των βαθμίδων, 2.100 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού και περίπου 1.000 μέλη διοικητικό προσωπικό, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύει στην αριστεία στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, σε πολλά και διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

Έχουμε επικεντρωθεί στο πώς οι φοιτητές μας θα γίνουν αποτελεσματικοί ηγέτες επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα μας θα σας ενισχύσει με τις απαραίτητες γνώσεις, τις δεξιότητες και το μακροπρόθεσμο όραμα για να αναλάβετε ηγετικό ρόλο στην επίλυση προβλημάτων στις επιχειρήσεις που απασχολείστε. Είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που φιλοδοξούν να γίνουν οι ηγέτες των επιχειρήσεων τους ή να εκκινήσουν αποτελεσματικά το δικό τους καινοτόμο επιχειρηματικό εγχείρημα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προώθηση ενός συγκεκριμένου τύπου ικανότητας και χαρακτήρα στους φοιτητές μας, με σκοπό να τους διδάξει πώς να ανταπεξέλθουν στις πολύπλοκες ευθύνες που αντιμετωπίζουν οι ηγέτες των επιχειρήσεων σήμερα.

Εφαρμόζουμε μια νέα προσέγγιση στη διδασκαλία.

Εμείς δεν χρησιμοποιούμε παραδοσιακές διαλέξεις από «ειδικούς», που δείχνουν ατελείωτες σειρές διαφανειών του PowerPoint. Η εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόζουμε είναι αυτή της μικτής ή συνδυαστικής μάθησης (Blended Learning), η οποία συνδυάζει την διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» (δηλαδή την συμβατική διδασκαλία σε αίθουσα), με τη διδασκαλία που γίνεται με την διαμεσολάβηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου. Επιπλέον, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί υποστηρικτική διδασκαλία μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής τάξης, οπτικοακουστικού υλικού με ύλη από κάθε μάθημα, ομαδικών εργασιών, ασκήσεων αυτοαξιολόγησης και άλλα μέσα υποβοηθούμενα από την σύγχρονη τεχνολογία. Αυτό περιλαμβάνει ευκαιρίες για αλληλεπίδραση «ένα προς ένα» με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, κατά την διάρκεια της οποίας οι φοιτητές μπορούν να λάβουν ατομική βοήθεια ή εξατομικευμένη ανατροφοδότηση σχετικά με την πρόοδό τους. Κατά συνέπεια, το πρόγραμμα αξιοποιεί την συμβατική διδασκαλία «πρόσωπο με πρόσωπο» και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Προσφέρουμε ένα πλήρες και αποτελεσματικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Χρησιμοποιούμε τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία για να προσδώσουμε μια μαθησιακή εμπειρία που να ταιριάζει στους σημερινούς πολυάσχολους επαγγελματίες, δίνοντας τους την ευκαιρία να μάθουν με τους δικούς τους όρους, στο δικό τους χρόνο. Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό υποστηρίζει τη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και την τεχνολογία της δια βίου μάθησης. Οι καθηγητές μας παρέχουν υψηλής ποιότητας διδασκαλία, κάνοντας χρήση των τεχνολογικών μέσων επικοινωνίας για την υποστήριξη των φοιτητών και την παρακολούθηση της προόδου τους. Δεν σπαταλούν πολύτιμο χρόνο επαφής για προπαρασκευαστικές διαλέξεις και άλλες προετοιμασίες. Αφήνουν τους φοιτητές να το κάνουν αυτό, όταν το πρόγραμμα των φοιτητών το επιτρέπει. Κατά συνέπεια, προσφέρουμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρέχει υψηλής ποιότητας διδασκαλία, που συνδυάζεται με τις απαιτήσεις του σημερινού γρήγορου ρυθμού ζωής.

Προσφέρουμε ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών που σας επιτρέπει να το προσαρμόσετε με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ατομικές σας ανάγκες και να ταιριάζει στους μαθησιακούς σας στόχους και τα σχέδια σταδιοδρομίας σας.

Μπορείτε να επιλέξετε να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα από 18 έως 36 μήνες. Έχετε την ευελιξία να μελετήσετε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, στο σπίτι, από οποιαδήποτε τοποθεσία, ανεξάρτητα από την απόσταση από τις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό, έχετε τη δυνατότητα να σπουδάσετε και να αποκτήσετε ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χωρίς να διαταράσσεται η δουλειά σας ή να υποχρεώνεστε να μετακινείσθε από την τόπο εγκατάστασή σας.

Προσφέρουμε ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό δεν είναι απλά αφοσιωμένοι καθηγητές. Είναι επίσης ερευνητές υψηλής ποιότητας και ηγέτες στους επιστημονικούς τους τομείς. Δημιουργούν και διαδίδουν πρωτοποριακή και καινοτόμο γνώση, έννοιες και εργαλεία που προωθούν την κατανόηση και την πρακτική των επιχειρήσεων.

Φιλοσοφία

Όραμα:

Το όραμά μας είναι να γίνουμε ένας ηγέτης στην Ευρώπη, στην επιχειρηματική εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική.

Αποστολή:

Το Executive MBA του ΕΚΠΑ έχει ως αντικείμενο τη μόρφωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, που να προοδεύουν ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των γνώσεων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για να γίνουν οι απόφοιτοί του ηγετικά στελέχη, που δημιουργούν αξία και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις οργανώσεις τους.

Όραμα:

Το όραμά μας είναι να γίνουμε ένας ηγέτης στην Ευρώπη, στην επιχειρηματική εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική.

Αποστολή:

Το Executive MBA του ΕΚΠΑ έχει ως αντικείμενο τη μόρφωση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη αποτελεσματικών στελεχών διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, που να προοδεύουν ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή των γνώσεων και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που είναι απαραίτητες για να γίνουν οι απόφοιτοί του ηγετικά στελέχη, που δημιουργούν αξία και διαμορφώνουν ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις οργανώσεις τους.

Αξίες:

Το Executive MBA του ΕΚΠΑ έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες έξι βασικές αξίες, που θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το όραμά μας:

 1. Αριστεία
 2. Ακεραιότητα
 3. Δημιουργικότητα, καινοτομία και αλλαγή
 4. Διάδοση της γνώσης
 5. Προσανατολισμός προς την αγορά
 6. Ομαδική εργασία

Στρατηγικές:

Το Executive MBA του ΕΚΠΑ σκοπεύει να επιτύχει το όραμά του, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες στρατηγικές:

 1. Πρόσληψη και διατήρηση εξαιρετικών καθηγητών.
 2. Προσέλκυση των καλύτερων διαθέσιμων φοιτητών.
 3. Ενίσχυση των φοιτητών με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το όραμα και την κριτική σκέψη, για να δημιουργήσουν αξία για τις οργανώσεις τους και την κοινωνία.
 4. Προώθηση της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς

Στρατηγικές:

Το Executive MBA του ΕΚΠΑ σκοπεύει να επιτύχει το όραμά του, εφαρμόζοντας τις ακόλουθες στρατηγικές:

 1. Πρόσληψη και διατήρηση εξαιρετικών καθηγητών.
 2. Προσέλκυση των καλύτερων διαθέσιμων φοιτητών.
 3. Ενίσχυση των φοιτητών με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, το όραμα και την κριτική σκέψη, για να δημιουργήσουν αξία για τις οργανώσεις τους και την κοινωνία.
 4. Προώθηση της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς