Ανδρέας Γεωργαντόπουλος

Ανδρέας Γεωργαντόπουλος

Δόκτωρ


Ο Ανδρέας Γεωργαντόπουλος είναι Διδάκτωρ Λογιστικής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ενώ στο ίδιο Πανεπιστήμιο έχει διατελέσει και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και πτυχίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο Δρ. Ανδρέας Γεωργαντόπουλος έχει διδάξει Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Λογιστική Επιχειρηματικών Κλάδων στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΜΒΑ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το University of Kentucky, Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τραπεζική Διοίκηση και Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών «Τραπεζική» και «ΜΒΑ» αντιστοίχως, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Στελεχών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Επιπλέον, ο Δρ. Ανδρέας Γεωργαντόπουλος έχει εργαστεί ως Διευθυντής στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ως στέλεχος κανονιστικής συμμόρφωσης στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και ως Φορολογικός Σύμβουλος στην εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων KPMG. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε γνωστικά πεδία εταιρικής διακυβέρνησης, φοροαποφυγής και μερισματικής πολιτικής.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 1. Chasiotis, I. and A. Georgantopoulos (2022), “The Flexibility of Corporate Payouts vis-à-vis Capital Investment: some UK evidence”, International Journal of Managerial Finance, Vol. 18, No. 1, pp. 181-201.
 2. Apergis, N., Chasiotis, I., Georgantopoulos, A. and D. Konstantios (2021), “The Integration of Share Repurchases into Investment Decision-making: Evidence from Japan”, International Review of Financial Analysis, Vol. 78, 101950.
 3. Eriotis, N., Georgantopoulos, A. and I. Chasiotis (2021), “Determinants of Share Repurchases for NYSE Firms: A Quantile Regression Approach”, Economics and Business Letters, Vol. 10, No. 1, pp. 27-36.
 4. Eriotis, N., Georgantopoulos, A. and I. Chasiotis (2021), “Corporate Governance Indicators as Determinants of Bank Efficiency: The Case of UK Listed Banks”, International Journal of Critical Accounting, Vol.11, No.5, pp. 391-416.
 5. Eriotis, N., Georgantopoulos, A. and E. Poutos (2021), “Recent Developments and Trends in Accounting Information Systems”, Journal of Accounting, Business and Finance Research, Vol. 3, No. 1, pp. 1-9.
 6. Georgantopoulos, A. and I. Filos (2017), “Corporate Governance Mechanisms and Bank Performance: Evidence from the Greek Banks during Crisis Period”, Investment Management and Financial Innovations, Vol.14, Issue 1, pp. 160-172.
 7. Georgantopoulos, A. and I. Filos (2017), “Board Structure and Bank Performance: Evidence for the Greek Banking Industry during Crisis Period”, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 7, No. 1, pp. 1-12.
 8. Georgantopoulos, A., Tsamis, A. and M. Agoraki (2015) "The Euro-Adoption Effect and the Bank, Market, and Growth Nexus: New Evidence from EU Panels", Journal of Economic Asymmetries, Vol. 12, pp. 41-51.
 9. Georgantopoulos, A. and A. Tsamis (2014), “A Comparative Study on Calendar Effects: Greece Vs Bulgaria”, International Journal of Economic Research, Vol. 11, No. 1, pp. 1-14.
 10. Georgantopoulos, A. and A. Tsamis (2013), “Assessing the Efficiency of Commercial Banks in Greece during the Financial Crisis: A Linear Approach in Conjunction with Financial Analysis”, Journal of Money, Investment and Banking, Vol. 28, No. 3, pp. 31-46.
 11. Georgantopoulos, A. (2013), “The Impact of Globalization on Government Size: Causality and Policy Implications for the Case of Greece”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue (105).
 12. Georgantopoulos, A. (2013), “Tourism Expansion and Economic Development: VAR/VECM Analysis and Forecasts for the Case of India”, Asian Economic and Financial Review, Vol. 3, Issue 4, pp. 464-482.
 13. Georgantopoulos, A. (2013), “Forecasting Tourism Expenditure and Growth: A VAR/VECM Analysis for the Case of Greece at both Aggregated and Disaggregated Levels”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 96, pp. 169-182.