Ανδρέας Ευγγελάτος

Ανδρέας Ευαγγελάτος

Ειδικός Επιστήμονας


Ο Ανδρέας Ευαγγελάτος διδάσκει μάρκετινγκ και επικοινωνία με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (Digital Marketing και Social Media Marketing και Corporate Communication Strategy) στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως μέλος του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του, ενώ είναι στέλεχος του Εργαστηρίου Εταιρικής Επικοινωνίας με ερευνητική δραστηριότητα στον χώρο της Έρευνας αγοράς, του Μάρκετινγκ και της Εταιρικής επικοινωνίας.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, έχει κάνει ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια μετά από κρίση, καθώς επίσης έχει κάνει δεκάδες παρουσιάσεις και σε κλαδικές-επαγγελματικές ημερίδες, σε θέματα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ με έμφαση (α) στην Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική τεχνολογία (β) τη Χρήση της τεχνολογίας στο μάρκετινγκ και (γ) στη Συμπεριφορά καταναλωτή στις αγορές Υγείας.

Έχει σημαντική διδακτική δραστηριότητα σε στελέχη εταιρειών και οργανισμών, καθώς επίσης έχει αναπτύξει σημαντική συμβουλευτική δράση, κυρίως σε διεξαγωγή ερευνών, σε σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.

Στον τομέα της εκπαίδευσης στελεχών έχει συνεργαστεί με εταιρείες τεχνολογίας και πληροφορικής (OTE, ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ, PLAISIO, FOCUS-BARI, INRACOM DEFENSE, DATABANK SA, eRational SA, κλπ.) με φαρμακευτικές εταιρείες (Dade Behring Hellas [νυν Siemens], Pharmathen, Pharmanel, ROCHE, ABBVIE, AstraZeneca, κλπ.), με μεγάλες φαρμακαποθήκες (ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, ΠΕΙΦΑΣΥΝ, ΟΣΦΕ, ΣΥΦΑΚ, κλπ.), με διαγνωστικά κέντρα Όμιλος Ιατρική Διάγνωση, με μεγάλες αλυσίδες λιανικής (ΑΒ Βασιλόπουλος, METRO AEBE, κλπ.), καθώς και με πλήθος μικρότερων εταιριών (KYANA, taf, ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, κλπ.)