Αριστείδης Σάμιτας

Αριστείδης Σάμιτας

Καθηγητής


Ο Δρ. Αριστείδης Σάμιτας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (υπό διορισμό) και έχει διατελέσει 20 έτη καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος MSc in Money, Banking and Finance από το Birmingham University στην Μεγάλη Βρετανία και Διδακτορικού διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, έχει πραγματοποιήσει Μεταδιδακτορική έρευνα (Post Doc) στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο του City στο Λονδίνο. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής στο Zayed University, HAE και Διευθυντής των Μεταπτυχιακών Π.Σ. ΜΒΑ και Executive MBA στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για πολλά έτη. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στα αντίστοιχα Οικονομικά Τμήματα των Πανεπιστημίων του Sheffield και City στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι Associate Editor στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Finance and Economics, μέλος επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή περιοδικά. Μελέτες και άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμουςόπως το: Journal of Econometrics, European Journal of Finance, Journal of International Financial Markets Institutions and Money, International Review of Financial Analysis, Applied Financial Economics, International Journal of Finance and Economics, Small Business Economics, κ.α. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομετρία, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις, Επιχειρηματική Στρατηγική.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Samitas, E. Kampouris and S. Polyzos”, (2022),” Covid-19 Pandemic and Spillover Effects in Stock Markets: A Financial Network Approach”, International Review of Financial Analysis, Vol. 80, Elsevier ( ABS 3)
  2. S. Polyzos, A. Samitas and E. Kampouris, “Economic Stimulus through Bank Regulation: Government Responses to the COVID-19 Crisis”, (2021), Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Volume 75, 101444, Pages 1- 23, Elsevier ( ABS 3)
  3. G. Rubbaniy, A. A. Khalid, K. Syriopoulos and A. Samitas,” Safe-Haven Properties of Soft Commodities During Times of Covid-19”, (2021), Journal of Commodity Markets, forthcoming, Elsevier (ABS 3)
  4. Samitas, E. Kampouris and Z. Umar, “Financial Contagion in Real Economy: The key Role of Policy Uncertainty”, (2020), International Journal of Economics and Finance, doi.org/10.1002/ijfe.2235, Wiley, (ABS 3)
  5. Samitas, E. Kampouris and D. Kenourgios, “Machine Learning as An Early Warning System to Predict Financial Crisis”, (2020), International Review of Financial Analysis, Vol.71, Elsevier (ABS 3)
  6. Z. Umar, C.T. Shehzad and A. Samitas, “The demand for Eurozone stocks and bonds in a time-varying asset allocation framework” (2019), European Journal of Finance, 25 (11), pp.994-1011, Taylor & Francis (ABS 3)
  7. Samitas and E. Kampouris, “Empirical analysis of market reactions to the UK’s referendum results – How strong will Brexit be?” (2018), Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Volume 53, Pages 263-286, Elsevier ( ABS 3)
  8. Samitas and E. Kampouris, “Empirical Investigation of Co-Authorship in the Field of Finance: A Network Perspective” (2018), International Review of Financial Analysis, Volume 58, Pages 235-246, Elsevier (ABS 3)
  9. Α. Andrikopoulos, A. Samitas and K. Kostaris, “Forty Years of the Journal of Econometrics: Coauthorship Patterns and Networks”, (2016) Journal of Econometrics, Vol. 195 (1), Pages 23-32, Elsevier (ABS 4)