Γιώργος Σφακιανάκης

Γιώργος Σφακιανάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής


Ο Γιώργος Σφακιανάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (Τ.Ε.Ι.ΣΤ.Ε.) και Πρόεδρος του Τμήματος καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι.ΣΤ.Ε και μέλος της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Διδάσκει επίσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) ενώ παλαιότερα έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παντείου Πανεπιστημίου. Έκανε τις βασικές του σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α. - Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), όπου συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές και ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την Ενδογενή Οικονομική Μεγέθυνση. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών όπου διετέλεσε και Πρόεδρος, στη Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.), στο Κέντρο Οικονομικής Έρευνας του Ο.Π.Α. (Κ.Ο.Ε. / Ο.Π.Α.), το Ινστιτούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει επίσης διατελέσει μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Η. Α.Ε., της Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε., του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.). Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική, τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, τη Θεωρία Μεγέθυνσης, τις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, τις Οικονομικές Κρίσεις, τη Διανομή του Εισοδήματος, τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης, το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και τα Οικονομικά του Τουρισμού. Για τα θέματα αυτά έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά με κριτές ενώ έχει κάνει και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, είναι κριτής για διεθνή περιοδικά καθώς και μέλος της επιστημονικής επιτροπής συνεδρίων με αντικείμενο τα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων.