Δημήτριος Βασιλείου

Δημήτριος Βασιλείου

Καθηγητής


Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» του ίδιου πανεπιστημίου (ΕΚΠΑ). Επιπλέον, ο Δρ. Βασιλείου είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και τακτικό μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) από 11/9/2019 έως σήμερα.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων (National and Kapodistrian University of Athens Master of Business Administration – NKUA MBA)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2018 μέχρι το 2022). Επιπλέον υπήρξε ιδρυτής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τραπεζικής (Athens Banking Laboratory) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2017 μέχρι το 2022) και μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Διοίκηση» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (από το 2017 μέχρι το 2022).

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.

Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική» και «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής του κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει πολλά βιβλία στα γνωστικά αντικείμενα της χρηματοοικονομικής και της λογιστικής. Έχει διδάξει ευρέως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο πλήθος μαθημάτων και έχει δημοσιεύσει και παρουσιάσει περισσότερα από 80 άρθρα του σε ελληνικά και ξένα διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Τραπεζική, Χρηματοοικονομική, Επενδύσεις, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Λογιστική.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Βασιλείου Δ., Ν. Ηρειώτης και Δ. Μπάλιος, (2021), Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  2. Βασιλείου Δ., Ν. Ηρειώτης και Δ. Μπάλιος, (2019), Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής - Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λήψη Αποφάσεων, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  3. Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, (2018), Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική, Βʹ Έκδοση, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  4. Βασιλείου Δ. και Ν. Ηρειώτης, (2018), Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Βʹ Έκδοση, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  5. Βασιλείου Δ., Ν. Ηρειώτης, Δ. Μπάλιος και Μ. Μενεξιάδης, (2017), Εσωτερικός Έλεγχος, Εκδόσεις Rosili, Αθήνα.
  6. Papathanasiou S., D. Vasiliou, A. Magoutas and D. Koutsokostas, (2022), Do Hedge and Merger Arbitrage Funds Actually Hedge? A Time-Varying Volatility Spillover Approach, Finance Research Letters, vol. 44, January.
  7. Eriotis N., S. Missiakoulis, S. Papadakis and D. Vasiliou, (2021), Greek tax reality and the VAT gap: Influential factors, Journal of Accounting and Taxation, Vol. 13(1), January-March, pp.28-44.
  8. Eriotis N., S. Missiakoulis, I. Ntokas, M. Tzavaras, D. Vasiliou and E. Thalassinos, (2021), Tax Αvoidance and Transfer Pricing: A VECM Regression Model, International Journal of Finance, Insurance and Risk Management, Volume XI, Issue 1, pp.50-67.
  9. Balios D., P. Kotsilaras, N. Eriotis and D. Vasiliou, (2020), Big Data, Data Analytics and External Auditing, Journal of Modern Accounting and Auditing, May, Vol. 16, No. 5, pp.211-219.
  10. Balios D., N. Eriotis, V. C. Naoum and D. Vasiliou, (2020), Sticky Behavior of Selling, General, and Administrative Costs and Earnings Management Practices: An International Comparative Perspective, International Journal of Managerial and Financial Accounting, Vol.12, No.3/4, pp.242-264.