Δημήτριος Δρόσος

 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δεριγνύ 12, 2ος όροφος, Γραφείο 6
 • 210 8203 468

 • drosos@aueb.gr

Δημήτριος Δρόσος

Επίκουρος Καθηγητής


Ο Δρ. Δημήτρης Δρόσος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στο γνωστικό αντικείμενο του ψηφιακού μάρκετινγκ. Έχει μεταπτυχιακό με ειδίκευση στο ηλεκτρονικό εμπόριο από το International MBA του ΟΠΑ και βασικό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο, στην εμπειρία χρήστη (UX) και στην εταιρική ψηφιακή επικοινωνία. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, όπως τα Journal of Business Research, International Journal of Electronic Commerce και Electronic Commerce Research and Applications. Το πλήθος των ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο του έργο έως σήμερα είναι 1170 στον κατάλογο Google Scholar.

Ο κ. Δρόσος είναι Επίκουρος Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ψηφιακής Τεχνολογίας στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διδάσκει σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα όπως ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Web Analytics και Ψηφιακό Μάρκετινγκ. Επίσης, διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ως συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και μελετητικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται στις ψηφιακές υπηρεσίες και την επίδρασή τους στις καταναλωτικές συμπεριφορές και στις οργανωσιακές λειτουργίες. Ενδεικτικά, συμμετείχε ως κύριος ερευνητής (α) σε μελέτη για την επίδραση των ΤΠΕ στο δικαστικό σύστημα και (β) στην ανάπτυξη πρωτοποριακής διαδικτυακής πλατφόρμας για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 στις ευρωπαϊκές εμπορευματικές μεταφορές. Το 2021 το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας ενέκρινε την χρηματοδότηση κοινής έρευνας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με θέμα την online συμπεριφορική διαφήμιση και τα ζητήματα προστασίας δεδομένων και προστασίας του καταναλωτή. Τέλος, ο Δρ. Δρόσος προωθεί τη σύνδεση των Πανεπιστημίων που συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία, ως επιστημονικός υπεύθυνος πολλών σεμιναρίων κατάρτισης και θερινών σχολείων με γνωστικό αντικείμενο το Ψηφιακό Επιχειρείν.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 1. Drossos, D., Giaglis, G. M., Lekakos, G., Kokkinaki, F. and Stavraki, M. (2007), Determinants of effective SMS advertising: An experimental study, Journal of Interactive Advertising, vol. 7, no. 2 (SJR = 0.90, ABS = 1)
 2. Fouskas, K. and Drossos, D. (2010) The Role of Industry Perceptions in Competitive Responses, Industrial Management and Data Systems, vol. 31, no. 3, pp. 209- 219 (5-year Impact Factor JCR = 6.67, ABS = 2)
 3. Drossos, D., Fouskas, K., Kokkinaki, F., Papakyriakopoulos, D. (2011) Advertising on the Internet: Perspectives from Advertising Agencies and Advertisers, International Journal of Internet Marketing and Advertising, vol. 6, no. 3, pp. 244-264 (Journal Impact Factor = 1.1, ABS = 1)
 4. Karaiskos, D. C., Drossos, D., Tsiaousis, A., Giaglis, G. & Fouskas, K. (2012) Affective and social determinants of mobile data services adoption, Behaviour & Information Technology, vol. 31, no. 3, pp. 209-219 (5-year Impact Factor JCR = 3.16, ABS = 2)
 5. Drossos, D., Giaglis, G., Vlachos, P., Zamani, E., and Lekakos, G. (2013) Consumer Responses to SMS Advertising: Antecedents and Consequences, International Journal of Electronic Commerce, vol. 18, no. 1, pp. 105-136 (5-year Impact Factor JCR = 5.94, ABS = 3)
 6. Drossos, D., Kokkinaki, F. Giaglis, G., and Fouskas, K. (2014) The Effects of Product Involvement and Impulse Buying on Purchase Intentions in Mobile Text Advertising, Electronic Commerce Research and Applications, vol. 13, no. 6, pp. 423-430 (5-year Impact Factor JCR = 6.43, ABS = 2)
 7. Drossos, D., Maragoudakis, M. and Kokkinaki, F. (2015) Buying behavior on daily-deal sites: The role of face value, product involvement, information and website quality, Journal of Internet Commerce, vol. 14, no. 2, pp. 200-232 (5-year Impact Factor JCR = 4.8, ABS = 1)
 8. Magrizos, S., Lamprinakos, G., Fang, Y. and Drossos, D. (2021) Taking It a Step Further: When do Followers Adopt Influencers’ Own Brands?" Review of Marketing Science, vol. 19, no. 1, pp. 53-74. https://doi.org/10.1515/roms-2021-0003 (SJR = 0.15, ABS = 1)
 9. Lamprinakos, G., Magrizos, S., Kostopoulos, I., Drossos, D., and Santos, D. (2022) Overt and covert customer data collection in online personalized advertising: The role of user emotions, Journal of Business Research, vol. 141, pp. 308-320 (5-year Impact Factor JCR = 8.49, ABS = 3)
 10. Drossos, D., Coursaris, C. and Kagiouli, E. (2023) Social media marketing content strategy: a comprehensive framework and empirically supported guidelines, Journal of Consumer Behaviour (5-year Impact Factor JCR = 4.4, ABS = 2)