Δημήτριος Εμίρης

 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κεντρικό Κτήριο,
  Καραολή & Δημητρίου 80, Γραφείο 318, 3ος όροφος
 • 210 414 2318

 • emiris@unipi.gr

Δημήτριος Εμίρης

Καθηγητής


Ο Δρ. Δημήτριος Εμίρης (Dipl. Engr., M.Sc., Ph.D.) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Το 1987 απέκτησε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Απέκτησε το δίπλωμα Master of Science και το διδακτορικό του (Ph.D.) στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, το 1988 και το 1991, αντίστοιχα, από το University of Rochester, NY, των ΗΠΑ. Σήμερα, είναι Καθηγητής του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διοίκηση Έργων και τη Διοίκηση Παραγωγής, τη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το Revenue Management καθώς και τα αυτοματοποιημένα συστήματα παραγωγής. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 120 σχετικά άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Έχει συγγράψει δύο επιστημονικά συγγράμματα, το ένα με αντικείμενο τη Διοίκηση Έργων (Project Management) και το δεύτερο τη Ρομποτική. Έχει συμμετάσχει σε πολλά μεγάλα έργα, περιλαμβανομένων έργων βιομηχανικής συντήρησης, τηλεπικοινωνιών, λογισμικού, κλπ., και έχει λειτουργήσει ως Σύμβουλος εισηγμένων επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση κουλτούρας Διοίκησης Έργων στις οργανωτικές τους δομές. Έχει επίσης εμπλακεί ενεργά στη συμβουλευτική μεγάλων επιχειρήσεων για τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, το σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών τους διεργασιών, καθώς και την επιλογή και υλοποίηση εγκαταστάσεων συστημάτων ERP με έμφαση στη συνιστώσα της διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού.

Ο Δρ. Εμίρης έχει ευρεία διδακτική και σεμιναριακή εμπειρία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επαγγελματικό χώρο, είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως (e learning). Τέλος, από το 2008 είναι πιστοποιημένος Project Management Professional (PMP®).

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 1. Mitrofani, I.A., Emiris, D.M., & Koulouriotis, D.E., “An Industrial Maintenance Decision Support System based on Fuzzy Inference to Optimize Scope Definition”, Procedia Manufacturing, Vol. 51, 2020, pp. 1538-1543.
 2. D.M. Emiris, “Organizational Context Approach in the Establishment of a PMO for Turnaround Projects: Experiences from the Oil & Gas Industry”, PMWORLD Journal, 3(2), February 2014 (second edition-reprint of Conference Article).
 3. D.M. Emiris and C.A. Marentakis, “Enhancement of Revenue Management Strategies through Location-Aware m-Auctions for Logistics Services”, International Journal of Revenue Management, 6(1), pp. 102 126, 2012.
 4. D.M. Emiris and C.A. Marentakis, “A Unified Classification Ecosystem for Auctions”, International Journal of Operations Research and Information Systems, 1(3), 2010, pp. 53-74 [also appears in Innovations in Information Systems for Business Functionality and Operations Management, ed. John Wang, 15-37 (2012)].
 5. I.E. Diakoulakis, N. Georgopoulos, D.E. Koulouriotis, D.M. Emiris, “Towards a Holistic Knowledge Management Model”, Journal of Knowledge Management, 8(1), pp. 32-46, 2004 (ISSN: 1367-3270).
 6. D.E. Koulouriotis, D.M. Emiris, I.E. Diakoulakis, C. Zopounidis, “Behavioristic Analysis and Comparative Evaluation of Intelligent Methodologies for Short-term Stock Price Forecasting”, Fuzzy Economic Review, 7(2), pp. 23 57, November 2002 (ISSN 1136-0593).
 7. C.A. Marentakis and D.M. Emiris, “Simplification of Multi-Attribute Auctions in the Freight Procurement Domain through the Incorporation of LBS Technology”, Odysseus 2009 – Fourth International Workshop on Freight Transportation and Logistics, May 26 29, 2009, Cesme, Izmir, Turkey.
 8. D.M. Emiris, & D.E. Koulouriotis, “A Systematic Approach to the Grammar and Syntax of Assembly Rules for the Flexible Development of Composite Production Systems”, in Recent Progress in Computational Sciences and Engineering, 2019, pp. 656-662, CRC Press (appears also in Proceedings of the International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE 2006)).
 9. Δ.Μ. Εμίρης – Δ.Ε. Κουλουριώτης. “Ρομποτική”, 750 σελίδες, εκδόσεις Τζιόλα, – Αθήνα 2020.