Ευάγγελος Πούτος

Ευάγγελος Ι. Πούτος

Δόκτωρ


Ο Δρ. Πούτος Ι. Ευάγγελος είναι διδάκτορας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στην περιοχή της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Birkbeck College του University of London (MSc Finance) και πρώτο πτυχίο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Ο Δρ. Πούτος διδάσκει μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Λογιστικής από το 2010 έως σήμερα τόσο σε μεταπτυχιακά προγράμματα όσο και σε προπτυχιακά. Στη διάρκεια αυτών των ετών έχει διδάξει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Χαροκόπειο καθώς και στο Δυτικής Αττικής (υπό τη μορφή ΤΕΙ Πειραιώς και ΤΕΙ Αθηνών). Επιπλέον, είναι σύμβουλος του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εκτός των άλλων έχει συμμετάσχει στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 καθώς και Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ταμείου Ανάκαμψης για λογαριασμό του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τέλος, είναι εξωτερικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Eriotis Ν., Liapis Κ., Kounadeas Τ., and Poutos E. (2019), « The Impact of IFRS Adoption by Greek Listed Companies on the Earnings Quality: An Empirical Investigation», International Journal of Finance, Insurance and Risk Management, Volume IX, Issue 3-4.
  2. Georgantopoulos A., Eriotis Ν., and Poutos E. (2018), « Recent Developments and Trends in Accounting Information Systems», Journal of Accounting Business and Finance Research, Vol. 3, No. 1.
  3. Georgantopoulos A., Filios I., and Poutos E. (2018), «Banks, Stock Markets, and Growth Relationships in the EU28 Countries», Perspectives, Trends, and Applications in Corporate Finance and Accounting, Edition: 1st, Chapter: 6, Publisher: IGI Global.
  4. Vasiliou D., Eriotis Ν., Kaldis P., and Poutos E. (2013), «The factors that affect the dividend policy of the Greek listed firms prior to the Economic crisis: A comparison to NYSE, NASDAQ, Norwegian and U.K. firms», American Journal of Economics and Business Administration, volume 5, issue 4.
  5. Toudas K., Balios D., and Poutos E. (2013), «Concept, Regulations and Institutional Issues of IPSAS: A Critical Review», European Journal of Business and Social Sciences, volume 2, number 1.
  6. Eriotis Ν., Kaldis P., Papadopoulou E., Poutos E., and Vasiliou D. (2013), «The impact of the Greek economic crisis on the Greek construction companies. Back to basics: the statistical cost accounting model», American Journal of Economics and Business Administration, volume 5, issue 4.