Λαμπρινή Πήχα

Λαμπρινή Πήχα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια


Η Λαμπρινή Π. Πήχα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εμπορικής Διοίκησης (Μάρκετινγκ) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το πρώτο της πτυχίο από το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), όπου και πρώτευσε, συνέχισε τις σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό της τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), όπου επίσης αρίστευσε, και απέκτησε το διδακτορικό της δίπλωμα από το ΟΠΑ με αντικείμενο τη διοίκηση επωνυμίας. Έχει λάβει πλήθος βραβείων και υποτροφιών για την εξαιρετική της επίδοση κατά τη διάρκεια των σπουδών της, μεταξύ των οποίων και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Η ερευνητική της δουλειά της έχει δημοσιευτεί με επιτυχία σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια μάρκετινγκ και επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους όπως το Journal of Business Research, το Journal of Marketing Management και το Journal of Product and Brand Management. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της δραστηριότητα είναι δραστήρια στο χώρο των επιχειρήσεων, εργαζόμενη ως σύμβουλος στρατηγικής και μάρκετινγκ και αναλαμβάνοντας το συντονισμό και διαχείριση ερευνητικών έργων για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών.

Έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν, μεταξύ άλλων, στη Διοίκηση Μάρκετινγκ, τη Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος, το Στρατηγικό Μάρκετινγκ και τη Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Τέλος, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  1. Piha, L., Papadas, K. and Davvetas, B. (2021). Brand orientation: conceptual extension, scale development and validation. Journal of Business Research, Vol. 134, pp. 202-222.
  2. Giannopoulos, A., Piha, L. and Skourtis, G. (2021). Destination branding and co-creation: a service ecosystem perspective. Journal of Product and Brand Management, Vol. 30 No. 1, pp. 148-166.
  3. Papadas, K-K., Avlonitis, G., Carrigan, M. and Piha, L. (2019). The interplay of strategic and internal green marketing orientation on competitive advantage. Journal of Business Research, Vol. 104, pp. 632-643.
  4. Piha, L. and Avlonitis, G. (2018). Internal brand orientation: conceptualisation, scale development and validation. Journal of Marketing Management, Vol. 34, Iss. 3-4, p. 370-394.
  5. Piha, L. and Avlonitis, G. (2015). Customer Defection in Retail Banking: attitudinal and behavioral consequences of failed service quality. Journal of Service Theory and Practice, Vol. 25 Iss. 3, pp. 304 – 326.