Σπύρος Μησιακούλης

Σπύρος Μησιακούλης

Δόκτωρ


Σπούδασε οικονομικά (Οικονομετρία) στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Εκτός του βασικού πτυχίου (Οικονομικά), κατέχει δίπλωμα (Οικονομική και Κοινωνική Στατιστική), μάστερ (Ποσοτικές Κοινωνικές Επιστήμες), και διδακτορικό (Χρηματοοικονομική και Στατιστική). Η επαγγελματική του εμπειρία, που ξεκινά το 1979, είναι πολύπλευρη ως προς τους τομείς απόκτησής της. Συνοπτικά, έχει εργασθεί με επιτυχία στους κλάδους της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, των Αερομεταφορών, των Τροφίμων, των Τραπεζών-Επενδύσεων, του Τουρισμού, και των Φαρμάκων. Η επιστημονική έρευνά του περιλαμβάνει την εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων (α) στην ανίχνευση χρηματοοικονομικής απάτης, (β) στην αξιολόγηση της εταιρικής διαχείρισης, (γ) στην αξιολόγηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, (δ) στην εκτίμηση της διαγραφής από τις κεφαλαιαγορές, και (ε) στην οικονομετρική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων, καθώς και, (στ) στην Αριστοτελική οικονομετρία, και (ζ) στην φιλοσοφία των μαθηματικών. Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες και μελέτες σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 1. Missiakoulis S. (2022), «Teiresias, Proportions and Sexual Pleasure», Journal of Humanistic Mathematics, Vol. 12, 118-129.
 2. Missiakoulis S. (2021), «Interpreting Stochastic Frontier Model as Random Coefficient Model and Vice Versa», Journal of Statistical and Econometric Methods, Vol. 10, 15-18.
 3. Eriotis N., Missiakoulis S., Ntokas I., Tzavaras M., Vasiliou D. and Thalassinos E. (2021), «Tax Αvoidance and Transfer Pricing: A VECM Regression Model», International Journal of Finance, Insurance and Risk Management, Vol. 9, 50-67.
 4. Eriotis Ν, Missiakoulis S., Papadakis S. and Vasiliou D. (2021), Greek tax reality and the VAT gap: Influential factors, Journal of Accounting and Taxation, Vol. 13, 28-44.
 5. Missiakoulis S. (2020), «Two and Three Stage Least Squares as Aitken Estimators», Journal of Statistical and Econometric Methods, Vol. 9, 87-89.
 6. Kalantonis P., Schoina S., Missiakoulis S. and Zopounidis C. (2020), «The impact of the disclosed R&D expenditure on the value relevance of the accounting information», Mathematics, Vol. 8, 730.
 7. Missiakoulis S. (2019), «Phlegon’s Stem-and-Leaf Display», The American Statistician, 73, 89-93.
 8. D.Balios D., Eriotis N., Missiakoulis S. and Vassiliou D. (2016), «Delisted versus voluntary delisted versus remain listed: financial disclosure timing», Applied Economics Letters, Vol. 23, 773-776.
 9. Missiakoulis S. (2015), «Pearson's Kurtosis», The American Statistician, Vol. 69, 62.
 10. Missiakoulis S. (2015), «Plutarque et l’échantillonnage appliqué de Lucullus», Convergence, Vol.20, Association des Statisticiens et Statisticiennes du Québec.
 11. Balios D., Eriotis N., Missiakoulis S. and Vassiliou D. (2015), «Delisted versus voluntary delisted versus remain listed: an ordered analysis», Applied Economics Letters, Vol. 22, 66-70.