Απαλλαγή τελών φοίτησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024