Προκήρυξη νέων θέσεων του Executive MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

10 Απριλίου 2022

Προκήρυξη νέων θέσεων του Executive MBA για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


Το ΔΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνεται σε κατόχους τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA). Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική.

Το πρόγραμμα προσφέρει τέσσερεις επιλογές φοίτησης. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές του Executive MBA του ΕΚΠΑ μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Executive MBA with specialization in Accounting & Finance)
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Executive MBA with specialization in Human Resource Management)
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ (Executive MBA with specialization in Marketing)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Executive MBA λήγει την 20η Ιουνίου 2022. Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Για να διαβάσετε το κείμενο της προκήρυξης κάνετε κλικ εδώ.
Για να κάνετε αίτηση κάνετε κλικ εδώ.