Προκήρυξη του Executive MBA του ΕΚΠΑ για νέες θέσεις το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

19 Μαρτίου 2024

Προκήρυξη του Executive MBA του ΕΚΠΑ για νέες θέσεις το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025


Το Executive Master of Business Administration (EMBA) είναι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» που προσφέρεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Η επιτυχής παρακολούθηση 12 μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)». Η φοίτηση μπορεί να είναι πλήρης (3 εξάμηνα) ή μερική (6 εξάμηνα). Το πρόγραμμα προσφέρει 4 επιλογές φοίτησης. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Executive MBA του ΕΚΠΑ, μπορούν να επιλέξουν ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα προγράμματα φοίτησης:

  • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA)
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Executive MBA with specialization in Accounting & Finance)
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Executive MBA with specialization in Human Resource Management)
  • Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη με ειδίκευση στο Μάρκετινγκ (Executive MBA with specialization in Marketing)

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο Executive MBA του ΕΚΠΑ λήγει την 30η Ιουνίου 2024. Οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων. Το Executive MBA του ΕΚΠΑ δεσμεύεται να ολοκληρώσει την διαδικασία προεπιλογής εντός δύο εβδομάδων για υποψηφίους που θα υποβάλουν πλήρη φάκελο (αίτηση και απαραίτητα δικαιολογητικά).

Για να διαβάσετε το κείμενο της προκήρυξης κάνετε κλικ εδώ.
Για να κάνετε αίτηση κάνετε κλικ εδώ.