Στην 82η θέση παγκοσμίως και στην 19η θέση στην Ευρώπη το ΕΚΠΑ στην ερευνητική κατάταξη Πανεπιστημίων AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022


Ημερομηνία: 14 Ιουλίου 2022


Μία πολύ σημαντική διάκριση, που καταδεικνύει το υψηλής ποιότητας και παγκόσμιας επίδρασης και αναγνώρισης ερευνητικό έργο του ΕΚΠΑ, αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της παγκόσμιας ερευνητικής κατάταξης «AD Scientific Index World Top Universities Ranking 2022». Πιο συγκεκριμένα το ίδρυμα καταλαμβάνει την 82η θέση παγκοσμίως μεταξύ των 16.091 Πανεπιστημίων από 216 χώρες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 19η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και στην 1η  θέση μεταξύ των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων για το 2022.


Η εν λόγω κατάταξη είναι η πρώτη και μοναδική που βασίζεται  στους συνολικούς και πρόσφατους δείκτες (της τελευταίας πενταετίας) ερευνητικής παραγωγικότητας των σημαντικότερων επιστημόνων και ερευνητών των Πανεπιστημίων. Πιο συγκεκριμένα  η απόδοση, η βαθμολογία και η θέση κάθε Πανεπιστημίου υπολογίζεται με βάση τις βαθμολογίες των δεικτών h-index και i10 και τις αναφορές στο Google Scholar του ερευνητικού του δυναμικού.


Για το 2022 στην κατάταξη συμπεριλήφθηκε το ερευνητικό έργο της τελευταίας πενταετίας 1.019.535 επιστημόνων από 216 χώρες, με 6685 εξ αυτών να είναι Έλληνες Καθηγητές, Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων.


Άλλη μία σημαντική διάκριση για το ΕΚΠΑ αποτελεί το γεγονός ότι έχει συνολικά τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στην εν λόγω κατάταξη (1440), ενώ εννέα (9) εξ αυτών βρίσκονται στους top 1000 των ερευνητών παγκοσμίως.Ακολουθεί ενημερωτικό φυλλάδιο.