Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στην διεθνή κατάταξη «Times Higher Education World University Rankings»


Ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2022

Το ΕΚΠΑ στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων στην διεθνή κατάταξη «Times Higher Education World University Rankings»

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/GRC/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/scores

Προσφάτως, δημοσιεύτηκαν από τον Οργανισμό Times Higher Education του Elsevier, τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης Times Higher Education World University Rankings για το έτος 2022-2023.

Η εν λόγω κατάταξη μαζί την αντίστοιχη της  QS World University Rankings και το Academic Ranking of World Universities (γνωστή ως Λίστα της Σανγκάης), θεωρούνται οι τρεις κατατάξεις με τη μεγαλύτερη απήχηση  και εγκυρότητα διεθνώς. Στη φετινή κατάταξη το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για πρώτη φορά ανεβαίνει στην  1η θέση μεταξύ των 16 ελληνικών πανεπιστημίων που συμπεριλαμβάνονται στην φετινή κατάταξη παραμένοντας  στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της THE στην φετινή κατάταξη συμπεριλαμβάνονται  1799 Πανεπιστήμια από 104 χώρες με την χώρα μας να έχει συνολικά δεκαέξι  πανεπιστήμια στην κατάταξη και δύο εξ αυτών στα top 500 (ΕΚΠΑ και  Πανεπιστήμιο Κρήτης). Για την δημιουργία και υλοποίηση της εν λόγω κατάταξης αναλύθηκαν πάνω από 121 εκατομμύρια αναφορές σε περισσότερες από 15,5 εκατομμύρια ερευνητικές δημοσιεύσεις. Επίσης λήφθηκαν υπόψη απαντήσεις σε έρευνα από 40.000 ακαδημαϊκούς παγκοσμίως. Συνολικά, συλλέχθηκαν πάνω από 680.000 τεκμήρια από περισσότερα από 2.500 ιδρύματα που υπέβαλαν στοιχεία.

Με βάση τα αποτελέσματα και σε σχέση με την Ελλάδα, το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταλαμβάνουν τη 1η θέση μεταξύ των δεκαέξι  ελληνικών Πανεπιστημίων και κατατάσσονται στις θέσεις 401-500 παγκοσμίως, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο  βρίσκεται στην 2η θέση και στις θέσεις 501-600 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ την 3η θέση στην Ελλάδα μοιράζονται έξι Πανεπιστήμια (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) τα οποία τοποθετούνται στις θέσεις 801-1000 παγκοσμίως. Την 4η θέση στην Ελλάδα μοιράζονται το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πατρών τα οποία βρίσκονται στις θέσεις 1001-1200 παγκοσμίως. Ακολουθούν και μοιράζονται την 5η θέση το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ευρισκόμενα στις θέσεις 1201-1500 παγκοσμίως, ενώ στην 6η θέση στην Ελλάδα και στις θέσεις 1500+ παγκοσμίως βρίσκεται το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Ορισμένα πολύ σημαντικά δεδομένα που προκύπτουν από την εξέλιξη της βαθμολογίας του ΕΚΠΑ, στην κατάταξη την περίοδο 2016-2022:

  • Το ΕΚΠΑ είναι το Πανεπιστήμιο με τον υψηλότερο βαθμό ερευνητικής απήχησης μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η άνοδος στο εν λόγω κριτήριο είναι συνεχής και εντυπωσιακή. Σε σχέση με το 2016, το ΕΚΠΑ έχει βελτιώσει την βαθμολογία του κατά 76% περίπου. Η συγκεκριμένη επίδοση δίνει στο ΕΚΠΑ την 276η θέση παγκοσμίως στο εν λόγω κριτήριο.
  • Η διεθνής εικόνα και η εξωστρέφεια του Ιδρύματος βελτιώνεται συνεχώς. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ των ετών 2016-2022 το ΕΚΠΑ έχει αυξήσει την συνολική του βαθμολογία κατά 31%, ευρισκόμενο σταθερά στην 1η θέση μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων.
  • Την περίοδο 2022-2023 το ΕΚΠΑ επιτυγχάνει να βελτιώσει την βαθμολογία του σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σε τρία από τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης.
  • Σύμφωνα την αξιολόγηση της κατάταξης το ΕΚΠΑ βρίσκεται στο 15% των καλύτερων Πανεπιστημίων παγκοσμίως στην απήχηση και επίδραση του ερευνητικού του έργου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο.