Χορήγηση υποτροφίας στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΚΠΑ με καταγωγή από περιοχές που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες