09/11/2023

Αλεξάνδρα – Παρασκευή Χυτήρη

07/11/2023

Αναστάσιος Μαγκούτας

18/11/2023

Ανδρέας Ευγγελάτος

07/11/2023

Βέρα Λαζανάκη

18/11/2023

Γιώργος Σφακιανάκης

18/03/2022

Δημήτριος Βασιλείου

08/11/2023

Δημήτριος Δρόσος

07/11/2023

Δημήτριος Εμίρης

08/11/2023

Δημήτριος Μανωλόπουλος

08/11/2023

Ειρήνη Ζωγράφου

08/11/2023

Ελπιδοφόρος Παπανικολόπουλος

08/11/2023

Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

10/11/2023

Λαμπρινή Πήχα

10/11/2023

Χαράλαμπος Σαριδάκης

12/04/2022

Ανδρέας Γεωργαντόπουλος

18/03/2022

Νικόλαος Ηρειώτης

07/04/2022

Δημήτρης Θωμάκος

31/03/2022

Θεόδωρος Κουναδέας

25/03/2022

Μάριος Μενεξιάδης

25/03/2022

Σπύρος Μησιακούλης

07/04/2022

Ευάγγελος Πούτος

07/04/2022

Αριστείδης Σάμιτας

25/03/2022

Ευαγγελία Σιάχου